Kereskedők kereskedelmi statisztikái

Van-e nem bináris opció az amerikai népszámláláson. Please wait while your request is being verified...

Írta: Maráczi Tamás Milyen hatással van a gyermek pszichéjére, ha túl korai életkorban szembesítik a nemi identitás kérdéseivel?

Please wait while your request is being verified...

Vannak-e bizonyítható különbségek a hetero- illetve a homoszexuális szülők által nevelt gyermekek személyiségfejlődésében? A téma amerikai szakértőjét, Paul Sullins szociológusprofesszort kérdeztük. Paul Sullins amerikai szociológus, volt anglikán, óta katolikus pap. Ma a katolikus egyetem szociológia-professzora, a Ruth Intézet vezető kutatója, illetve az amerikai Leo Katolikus Társadalomtudományi Kutatóintézet elnöke.

Kereskedők kereskedelmi statisztikái

A vallásszociológia, a gender-elmélet szakértője, a nemi identitások kutatója. Nős, három gyermeke köztük két ázsiai, örökbefogadott gyermeke és két unokája van. A téma másik szakértőjével, Mark Regnerus texasi szociológusprofesszorral ban készítettünk interjút. A nagy társadalomtudományi társaságok sokszor átpolitizált állításaival ellentétben minden tudományosan megalapozott, véletlenszerű mintavételen alapuló kutatás azt mutatja ki, hogy az azonos nemű szülők által nevelt gyermekeket több káros lélektani hatás éri, mint azokat a gyermekeket, akiket egy férfi és egy nő nevel.

A négy legnagyobb, statisztikailag reprezentatív adatbázis e kérdéskörben a kanadai cenzus kétmillió eset elemzésévelaz amerikai országos egészségügyi felmérés 1,6 millió esettelaz amerikai országos serdülőkori egészségügyi felmérés 20 ezer esettelvalamint a Családstruktúrák új felmérése New Family Structures Study, háromezer esettel — mind a négy elemzés ugyanezzel a konklúzióval zárult.

Mik a konkrét megállapítások tehát? Mondok konkrét példákat.

Az adatok szerint az azonos nemű párok által nevelt gyerekeknél kétszer akkora az érzelmi problémák depresszió, szorongása magatartásbeli devianciák és a figyelemzavar kialakulásának esélye, mint a heteroszexuális szülők által nevelt gyerekeknél.

Linacre Quarterly, — a szerk. Az adatok pedig azt mutatják, hogy az azonos nemű szülők által felnevelt gyermekek több pszichológiai problémával küszködnek: a figyelemzavar például a heteroszexuális családban élő gyerekek 6 százalékát érinti, a homoszexuális élettársi közegben élőkének viszont 16, a homoszexuális házasságban élő szülők mellett nevelkedőknek pedig a 21 százalékát. Paul Sullins által a Mandiner számára átadott táblázat A felmérések figyelemreméltó eredménye az azonos nemű szülők esetében, hogy több káros hatás éri a gyerekeket a házasságban élő homoszexuális szülők részéről, mint az élettársi kapcsolatban élőktől.

van-e nem bináris opció az amerikai népszámláláson

Ezt több tanulmány is leszögezte. Így van ez a tanulási nehézségek, a figyelemhiányos hiperaktivitás ADHD és egyéb problémák esetében. A gyermekmolesztálási esetek száma is a házasságban élő homoszexuális szülők háztartásaiban a legnagyobb arányú, és szintén az ebben a családmodellben felnevelkedett gyerekek tudják serdülőkorukban legkisebb arányban elképzelni magukat házasságban, illetve szülőként.

Az Ön adatainak védelme fontos a számunkra!

Ha már itt tartunk, hogyan néz ki az összehasonlító statisztika az ilyen családokban felnevelkedett, ma már felnőtt korú személyek esetében? Az előbb említett lélektani problémák a felnőttkorban is tovább élnek.

Az arányok itt is hasonlóak. A depresszió, a kábítószer-fogyasztás, a törvények áthágása — vagyis az érzelmi és magatartási jellemzők — terén a homoszexuális szülők által felnevelt felnőttek statisztikái érzékelhetően rosszabbak.

Harry bitcoin kereskedő herceg harmincéves nők esete pedig beszédes: az ilyen háttérből jövő hölgyek a heteroszexuális családban nevelkedett kortársaikhoz képest arányaiban csak feleannyian házasodnak meg, és csupán harmadannyian vállalnak gyermeket.

Az ön állításaival szemben más beállítottságú kutatók most több tucat, ellenkező előjelű tanulmányt szegeznének szembe.

A kívülállók számára úgy tűnik, mintha automatizált bináris rendszer áttekintés tudomány ezen a téren mindkét oldalon az ideológiák rabja lenne. Igen, liberális társadalomtudósok több tucat tanulmányra hivatkoznak, hogy ebben az ügyben az általam igazoltak ellentétét bizonyítsák.

Douglas Allen összegyűjtötte ezeket az elemzéseket, és ezekből vont egy átlagot. Az jött ki, hogy az általuk használt átlagos kutatási minta mindössze 45 eset volt, ráadásul a legtöbb mérés melegpárti szervezetek segítségével elért önkéntes résztvevők bevonásával készült.

Douglas Allen ban összeállított listája a homoszexuális szülők által nevelt gyerekekről készült tanulmányokról A listából jól látszik, hogy a több tucat felmérésből csupán kilenc olyan, amelyik elvégzésénél nagy merítésben véletlen mintavételt alkalmaztak. A reprezentatívnak minősülő kilenc kutatásból három nem talált lényegi különbséget a két különböző családmodellben felnőtt gyermekek adatai között, hat kutatás azonban egyértelműen arra a megállapításra jutott, amelyeket fentebb részleteztem: az azonos nemű szülők által nevelt gyermekek pszichológiai statisztikái rosszabbak.

A mai világban a nemi szerepek felcserélődhetnek még a heteroszexuális kapcsolatokban is, másrészt a nemi orientáció, a nemi identitás szabadon választható lett.

A gyerekek ezt látják a felnőttek életében. Nehezen tudok erre a kérdésre tudományos van-e nem bináris opció az amerikai népszámláláson válaszolni, inkább csak azt mondanám erre, hogy a nemi szerepek felborulása, a szexuális identitás terén tapasztalható zavarodottság a modern nyugati kultúra súlyos válságjelensége.

Ennek egyik jele, hogy elképesztően erős mozgalmak alakultak ki az azonos nemű kapcsolatok jogi elismertetésére. De ez csak egy a sok közül. A probléma további összetevői az alkalmi szex, a nyitott házasság, a válás és az abortusz általánossá válása.

Megérezték az árfolyamok

A modern világ már nem ismeri a férfi és a nő közötti lényegi különbséget, leginkább azért, mert alapvetően azt felejtette el, milyen emberinek lenni. Bizonyított, hogy a szülők szexuális orientációja hatással van a gyermek később kialakuló szexuális orientációjára? Az azonos nemű szülők által felnevelt gyermekek később, nemi érésük fázisai során nagyobb arányban vesznek fel nem-heteroszexuális nemi identitást és magatartásmintákat. Ezt a jelenséget már a melegpárti kutatók sem tagadják, ben két ellenkező előjelű tanulmány is ugyanerre lyukadt ki.

Rácsodálkozás a világra — széttárt tollazatú pávát néznek gyerekek a San Franciscó-i Állatkertben. A gyermek, akit azonos nemű szülők nevelnek, nem túl korai életszakaszban szembesül a szexuális diverzitás, a nemi identitások komplex világával?

A Google is beintett a kriptovalutáknak

A genderkérdéssel való korai szembesülés nem helyez aránytalan terhet egy formálódó személyiségű gyermek pszichéjére? A katolikus egyház vallási alapon megfogalmazott ítélete szerint: de, igen. Ugyanakkor erre a kérdésre a tudományos bizonyítékok jelen állása szerint nem lehet egyértelmű választ adni.

Biztosítható-e, hogy egy gyermek anélkül nőhessen fel, hogy idő előtt korának nem megfelelő nemi identitásügyekkel terheljék? Jól dokumentált és sokak által ismert az a tendencia, hogy a gyermekeket nagyon korán, még a szexualitás megértésére való pszichológiai érettségük előtt a nemiség kérdéseivel szembesítik.

Ezen a területen rengeteg zavaros dolog van. A gyerekeket szexuális vágyaik eszközeinek tekintő pedofilokat elítéljük, ugyanakkor ugyanezen gyerekektől elvárjuk, hogy pubertás előtt, kiskorukban eldöntsék, mi a nemi identitásuk, a választott társadalmi nemük.

van-e nem bináris opció az amerikai népszámláláson

A pszichológia tudományos elitjének egy része egy mérgezett ideológia foglya lett. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket meg kell védeni azoktól a felnőttektől, akik valamilyen tudományos vagy ideológiai szándékkal befolyást akarnak gyakorolni rájuk. A védelem legjobb módja pedig az, ha a szüleiknek minél nagyobb hatáskört biztosítunk ezen befolyások kiszűrésére.

Az örökbefogadási szakemberek szerint egy gyermeknek jobb helye van egy azonos nemű párnál, mint a gyermekvédelmi rendszerben, ahol szinte semmilyen szülői szeretetet nem kap.

van-e nem bináris opció az amerikai népszámláláson

Nem zárom ki kategorikusan az azonos nemű szülők általi örökbefogadást, ha ennél nincs jobb megoldás egy gyermek számára. Az esetek túlnyomó részében azonban van más megoldás. Minden esetben a gyermek érdekét kell figyelembe venni, soha nem szülők egy csoportjának az érdekeit, rosszabb esetben politikai motivációit.

Az Egyesült Államokban meleg aktivisták gyakorlatilag levadásszák és feljelentik azokat az örökbefogadási szervezeteket, amelyek például vallási alapon nem közvetítenek gyerekeket azonos nemű párok számára. Nagyon sok múlik az állami gyermekvédelmi intézetek és a nevelőszülői hálózatok hatékonyságán, illetve azon, hogy hány és milyen típusú szülő jelentkezik örökbefogadásra.

Amerikában a nevelőszülői rendszer elég jól működik, és általánosságban elmondható, hogy mindig van elég heteroszexuális házaspár, aki gyermek örökbefogadására jelentkezik. Azt tudjuk, van-e nem bináris opció az amerikai népszámláláson a gyermek számára az a legjobb, ha minél közelebbi rokonok fogadják örökbe nagybácsi, nagyszülők, stb.

Így tehát abban az esetben, ha a legközelebbi rokon egy homoszexuális személy, és a rokonságban senki más nem hajlandó magához venni a gyermeket, akkor én hajlanék arra, hogy a gyermeket nála kellene elhelyezni.

A másik tapasztalati tény, hogy a gyermek jobban érzi magát olyan örökbefogadó szülőknél, akik hozzá hasonló etnikai származásúak, vele azonos nyelvet beszélnek és hasonló társadalmi réteghez tartoznak.